اما تو باور مکن!

"نباید کسی بفهمد
دل و دست این خسته‌ خراب
از خواب زندگی می‌لرزد
باید تظاهر کنم حالم خوب است
راحتم، راضی‌ام، رها ...
...راهی نیست
مجبورم!
باید به اعتماد آسوده‌ سایه به آفتاب برگردم..."

 

سید علی صالحی

/ 0 نظر / 10 بازدید