/ 2 نظر / 14 بازدید
؟

خوبی دختر کوچولو؟

سپیده الوندی

آه حمیده من گاهی فکر می کنم اگر خدا توی جیب های آدم ، کنار بلیط ها و اسکناس های مچاله شده جا می شد، چقدر خوب بود ... چه قدر خوب بود که می شد با خدا ، یک جای معمولی و درب و داغون مثل یک اتاق نمور یا یک کافه ی دنج نشست و یک فنجان چای خورد ...