من دوباره آوردم ناگهان‌هاي ليلي را...

هر زن درون خودش يك ليلي دارد

اما...

اما...

تكليف چيست اگر ليلي يكي، مجنون شود؟

/ 8 نظر / 3 بازدید
هدی

کارش به جنون خواهد کشید.بی شک!

پروانه

هيچ دانی که ليلی از مجنون هم مجنون تر بوده عزيز!!!! شرمنده اما کوتاه بود فرصت و من که نصفش را هم بر باد دادم

پروانه

من برات يه نظر داده بودم...پس کو

حکما همون ليلی بوده اشتباه اسمشو گفتن!‌ليلی و مجنون نداريم. اصلش ليلی همون مجنونه و مجنون همون ليلی!‌ يا علی مددي

مريم

اگر مجنون دل شوريده ای داشت/دل ليلی از او شوريده تر بی

ununoctium

صد ضربه شلاق!در صورتی که از این خبط دست نکشید،سنگسار

basil

مشکوک ميزنی!

نوشين

سايت جالبی داريد.بابت پيامی که برام نوشته بوديد ممنونم