همین که هر از گاهی توی خواب، آن روی خوش زندگی را نشانمان می‌دهی، خوب است... همین خوب است...

/ 1 نظر / 8 بازدید
؟

گاهی هر چند به نظر سخت است اما فکر می کنم، شاید بهتر باشد فکر کنیم که زندگی واقعی ما وقتی است که خوابیم و باقی اش خواب و رویاست