لقد خلقنا الانسان فی کبد

حواست هست؟ دست روی هر نقطه زندگی می‌گذاریم، درد دارد...

و درد، دامنه دارد...

/ 3 نظر / 14 بازدید
؟

اما با همه این دردها زندگی زیباست هر چند ممکن است بگویی داشتن این دید هم درد دارد

؟

همین طور نظر بگذاری و بگذاری و ندانی آیا این نظرها اهمیتی هم برای کسی دارد این هم درد دارد[ناراحت]

!

خب چه فرقی می کند