یلدا سکوت توست آنتونیو.

چیزی بگو... 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سفرقصه ايست كه...

قدهيكل شب مهم نيست!هرچقدرهم باشه آخرش يه خورشيدروسپيدش ميكنه...اگه خورشيد...واي!

سپیده الوندی

می میرم هرچی بالاتر مییام و نوشته هاتو بیشتر میخونم انگار قطره قطره وجودم آب میشه چه کردی حمیده ؟! رحم کن به واژه ها...