...ای دوست!

اين روزها

با هر که دوست می‌شوم

احساس می‌کنم

آنقدر دوست بوده‌ايم که ديگر

وقت خيانت است!...

/ 6 نظر / 6 بازدید
كشكول

بوی خيانت به مشام من هم رسيده

vb

به قول دوستی.:«آدم ها را نبايد آدم حساب کرد...بايد به چشم چهارپاهايی ديدشان که آمده اند تا من و تو هم کمی سواری کنيم!»

رستاخیز

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

abdollah

من هنوز به اين نتيجه نرسيدم اما فکر می کنم اونايی که باهاشون دوست هستم به اين نتيجه رسيدند٬ البته نه همشون.

Enkratic

قسم ميخورم که اين مال خودت نيست ... هست ؟

من

به enkratic:احتياج به قسم خوردن نيست! آوازی در فرجام نصرت رحمانی رو بخونید حتما!!!