من می‌ترسم پس هستم

"یک سمت تویی و عشق: مرگی ساده

یک سمت جهان به قتل من آماده

می‌ترسم! مثل بچه گنجشکی که

در دست دو بچه شرور افتاده"

 

سیدمهدی موسوی

/ 1 نظر / 9 بازدید
؟

این مرگ ساده، خیلی ترس دارد.