از یک جا به بعد، هر چه بیشتر می‌دوی، کمتر می‌رسی. هر چه بیشتر می‌خواهی، کمتر داری. کاریش هم نمی‌شود کرد. باید بپذیری. می‌دانی؟ من دلم یک حمیده قوی می‌خواست. یک حمیده محکم، که اشک‌هاش این‌قدر راحت سر نخورند روی گونه‌هاش. حالا حمیده‌ای شده‌ام که از دیدن این عبارت "مرا به خاطر بسپار" پایین صفحه پرشین بلاگ گریه‌اش می‌گیرد. حمیده‌ای شد‌ه‌ام که نمی‌رسد. تا همیشه نمی‌رسد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
؟

چرا اینگونه شد؟ سر خوردن سریع اشک که نشانه ضعف نیست، می تواند نشانه یک قلب مهربان هم باشد، آن به خاطر بسپار هم برای کسانی نوشته شده که سریع فراموش می کنند.[نگران]