تو به هوای آفتاب می‌روی آنتونیو. من توی غار می‌مانم. هزار سال بعد، به باستان‌شناسان بگو شعرهای روی دیواره‌ها را برایت بخوانند.

/ 2 نظر / 9 بازدید

بیا بیرون از غارت حمیده، بیا به ارتفاعات، شعرهات را روی سنگ های رو به آفتاب کوه هم می توان خواند...

سپیده الوندی

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است..