/ 5 نظر / 10 بازدید
؟

این ها، همه تجربه های زندگیست [ناراحت]

؟

نفر بعدی کیست؟

آزاد

آدمی پرنده نیست‌ تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود سرنوشت برگ دارد آدمی‌ برگ‌، وقتی از بلند شاخه‌اش جدا شود، پایمال عابران کوچه‌ها شود سروده : قنبر علی تابش

؟

شاید بقیه تو را از دست می دهند، و چه مقایسه تلخی، چرا مقایسه با مرگ نزدیکان؟!!

عارفه

عجب دنیاییه!..