مجازات شده‌ایم...

به دیوید گفت: "ما مجازات شده‌ایم، همین و بس."

دیوید پرسید: "از بابت چی؟" موضع دفاعی گرفت، چون صدای هریت لحنی داشت که دیوید خوشش نمی‌آمد.

"بابت جسارت. برای این خیال باطل که می‌توانیم شاد باشیم. چون تصمیم گرفته بودیم شاد باشیم."

 

فرزند پنجم / دوریس لسینگ

/ 1 نظر / 18 بازدید
؟

خیلی اوقات، همین که می خواهی شاد باشی تمام زمین و زمان انگار با هم همکاری می کنند که به تو ثابت کنند نمی شود ولی اگر آدم سمجی باشی، پس از مدتی می بینی که می شود