فکر می‌کنم آخرین بار کِی دلم این حجم کینه را به خودش دیده بود؟ یادم نمی‌آید. من از سیاهی می‌ترسم آنتونیو. هوای گریه دارم. دعای باران خوانده بودی؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
جوان

زیبا بود مرسی