درد واره‌ها - 8

نامجو که توی گوشت می‌خواند: "گفتم به از ترنجی، لیکن به دست نایی"، این "نایی" را که با تمام وجود فریاد می‌زند، درد دارد...

بعله!...

/ 0 نظر / 10 بازدید