توی شهر کتاب به دخترک می‌گفتم حالم همان است که آن روز خودت نوشته بودی. فکر می‌کنم چه همه چیز خوب است و تمام و کمال و آرام و دوست‌داشتنی... همه چیز هست و خوب هم هست. همه چیز به جز عشق... این عشق لعنتی...

/ 0 نظر / 11 بازدید