و سيب دل ما هنوز نرسيده بود که لک زد!

/ 4 نظر / 2 بازدید
خاطراتچی

جالب بود. برای ما که دلی نمانده که لک بزند.

mehri

دل خوش سيری چند ؟ تا برسه به لک زدن ؟

mehri

خلی زود اين اتفاق افتاد :(

vb

ياد اين افتادم!:خوش به حال لک لکا که سيبشون لک نداره!!!