«و این زندگی به نوبه خود، نیمه خواب است، چرتی سیه کارانه است که آواها و مناظر جهان واقعی با نقابی عجیب و غریب در آن رسوخ می کنند و به آن سوی حاشیه ذهن جریان می یابند. مثل وقتی که آدم به هنگام خواب، قصه وحشتناک موذیانه ای را به علت کشیده شدن شاخه ای بر شیشه پنجره می شنود، یا به علت این که پتو از رویت سُر می خورد احساس می کنی که در برف فرو می روی. اما چقدر از بیدار شدن وحشت دارم!...»

دعوت به مراسم گردن زنی / ولادیمیر ناباکوف

 

/ 0 نظر / 9 بازدید