راست می‌گویی دختر جان. بی‌رحم شده‌ام. انگار یک تکه بزرگ از قلبم کنده شده باشد. با ته‌مانده‌هاش دیگر نمی‌توانم این‌همه را دوست داشته باشم. خالی‌ام. خیلی خالی...‏

/ 4 نظر / 15 بازدید
بابک

اما میتونی خودت رو دوست داشته باشی برخیز

مینا

یک تکه بزرگ ازقلب من هم کنده شده...... سعی کردم که کنده نشود اما نشد..... خالی شده ام خالی خالی...... بی رحم شده ام و پراز نفرت حمیده پر از نفرت از آدمها و........ باز هم او قسمت شد و دیگر نیست....... بازهم او را پس زده ام همیشه او قربانی این بازی است بیچاره خدای مهربانی ها .........

؟

چرا [نگران]

؟

فارغ از همه چیز، برای خاطر خدای مهربانی ها ناراحت نباش [لبخند]