حتی قصه ها آنتونیو! حتی قصه ها محکوم به پایانند.

تنها چند سطر فرصت داریم.

بیا به فصل اول فرار کنیم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
سفرقصه ايست كه

اي كاش تموم قصه هاازآخرشروع ميشدن!تابتونيم ادامه پيداكردنشونو،ارزش گذاري كنيم! ديگه آخرقضيه دست مابودونميذاشتيم حافظه زندگي درگيريه مشت حسرت بشه!آخ!اگه ميشد...

منصوره

حمیده جون خیلی قشنگ می نویسی[لبخند]