می‌دانی؟ آدم به زخم‌هایش هم عادت می‌کند. جوری که انگار از اول همراهش بوده. جوری که گاهی حتی یادش نمی‌آید که زندگی‌اش پیش از این‌که این زخم‌ها به جانش بنشیند، چه شکلی بوده. که وقتی ازش می‌پرسند: "از کی این‌جوری شد؟" شانه بالا می‌اندازد که: "نمی‌دانم. نمی‌دانم". بعد گاهی هم این‌جور می‌شود که یک روز چشم باز می‌کند می‌بیند اثری از زخمش نیست. هی می‌گردد، هی دست می‌کشد به گوشه گوشه دلش، اما پیدایش نمی‌کند. تو می‌دانی جای خالی زخمی که عمری بهش عادت کرده بودی، چه دردی دارد؟ نمی‎دانی. نمی‌دانی...

/ 4 نظر / 11 بازدید
؟

همیشه فکر می کردم، فقط این زخم داشتن است که درد دارد

؟

انگار درد نداشتن هم درد دارد، خوب شد که یه زخم پاک شد اما اینجوری یعنی از این به بعد زخم هایی که بهشون عادت کردی پاک نشه چون درد داره؟

تبسم

جز قلب تیره نشد هیچ حاصل و هنوز...

تنها

عالی بود عزیزم .خسته نباشی