به من بیا

مثل پرنده به پرواز

مثل ماه به آسمان

مثل شکوفه به درخت

مثل برف به کوه

مثل ساز به آواز

مثل واژه به شعر

مثل اشک به اندوه

مثل بوسه به لب

 

/ 0 نظر / 9 بازدید