قطاری که آمده بود تا تو را برگرداند، از تو جا ماند. سلام من را به جاده‌ها برسان آنتونیو.

/ 1 نظر / 8 بازدید