تو اگه پرنده باشی...

 

آن‌ها می‌خندیدند اما قسم می‌خورم وقتی که زخم‌های پایم را نشانشان می‌دادم و می‌خواستم برایم دعا کنند فردا که خورشید سر زد، پرنده شوم، از معدود وقت‌هایی بود که هیچ سر شوخی نداشتم. 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
؟

لایک به توان هزار