خدای خوب و بزرگی ست....

"چقدر دير رسيدم. [ زمان که زود ندارد ]


گرفته آتش مغزم [ اگرچه دود ندارد ]


جهان معا/ دله من مُرد ، حسابهای تو جبرست


اگر که « بود » ندارد ، اگر « نبود » ندارد!


تمام فلخفه ی تو ! تمام خفسطه ی من!!


خدای خوب و بزرگی ست [ ولی وجود ندارد ]..."/ 1 نظر / 7 بازدید
هدی

نمی فهمم.چرا؟ خودت بايد برام بخوونی گلم!