زندگی کردن من...

- تو این هتل زندگی می‌کنی؟

- نه، من این‌جا هم، مثل همه جاهای دیگر، فقط هستم.

 

شب یک، شب دو / بهمن فرسی

/ 1 نظر / 15 بازدید
؟

به این می گویند زندگی گیاهی، فقط فضا اشغال می کنیم