اين قصه با يکی نبود شروع شد...
يکی که حتی خودش هم نبود!
حالا حتی اگر کلاغ قصه هم به خانه برسد هیچ اتفاقی نمی‌افتد
می‌دانم!

/ 1 نظر / 7 بازدید
owsecretdance

قصه ای با نبود شروع نمی شود که کلاغی داشته باشد که به خانه اش برسد...