"عزیزم!
هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می گیرد
از ریل خارج نمی شود
و من
گوزنی که می خواست
با شاخ هایش قطاری را نگه دارد..."

 

غلامرضا بروسان

/ 1 نظر / 9 بازدید
سمیه حسینی زاده

از غلامرضا بروسان نوشتی و ... این روزها مشهد چقدر داشتنش را کم دارد