31.56.196.130

دلش گرفته بوده حتما. صفحه گوگل را باز کرده، نوشته: "روی دو بال پرنده دلتنگی"، روی جستجو کلیک کرده و رسیده به وبلاگ من. دارم فکر می‌کنم چه خوب که دلتنگی‌اش پرنده است؛ خدا کند آزاد باشد. خدا کند آزاد باشد...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
؟

یعنی در بند بودن بد است؟

؟

همیشه در بند بودن بد نیست، به قول شیخ اجل: من از آن روز که دربند توام آزادم پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم