کشيده پر به هوايت کبوتری که منم

و عاشقت شده انگار دختری که منم!

هبوط کرده‌ای از اوج قله‌های بهشت

و سخت مانده‌ای بين دو تا پری، که منم-

-يکی از آن دوام اما...چقدر شک داری

و بايد از کسی اين بين بگذری که منم!

تو می‌روی غزلم را دوباره می‌سازند

سه‌نقطه‌های عجيب و مکرری که منم

...

نمی‌رسد به تو و بی‌ترانه می‌گريد

نجيب ساده‌دل زودباوری که منم!

 

 

  
نویسنده : حمیده ; ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
تگ ها :