"ميزی برای کار

       کاری برای تخت

             تختی برای خواب

                      خوابی برای جان

                                  جانی برای مرگ

                                            مرگی برای یاد

                                                     یادی برای سنگ

                                                                 این بود زندگی!..."

این بود زندگی؟!...

  
نویسنده : حمیده ; ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤
تگ ها :